Odpočet vodomerov za II. polrok 2023

Vážení občania, 

žiadame všetkých o nahlásenie stavu Vášho vodomeru.

Odpočet môžete nahlásiť telefonicky: 033/74 33 117, 033/33 37 118 alebo mailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Faktúra Vám bude zaslaná na adresu do Vašich poštových schránok alebo mailom. 

Odpočet sa netýka bytových domov 37, 90, 355, 425, 426, 427.

Ďakujeme.